Ouders

Algemeen

Gastouderbureau Magnolia brengt ouders, die opvang voor hun kinderen zoeken (vraagouders) samen met mensen, die de zorg voor deze kinderen op zich willen en kunnen nemen (gastouders). De leeftijd van de kinderen ligt tussen de 0 en 13 jaar.

Gastouderbureau Magnolia vindt het persoonlijke aspect vanaf de eerste fase van het contact met de vraagouder belangrijk. De bemiddelingsmedewerker komt bij de vraagouder thuis om een goed beeld te krijgen van de wensen en verwachtingen voor de opvang van het kind. Samen vormen deze aspecten namelijk de basis voor een succesvolle “match” tussen gastouder en het kind.

Opvang op maat

Gastouderbureau Magnolia houdt zoveel mogelijk rekening met de wensen, mogelijkheden en verwachtingen die zowel de gast- als vraagouders ten aanzien van de opvang hebben. Levensovertuiging, opvoedingsstijl, extra zorg voor de kinderen, de buurt of het dorp waarin de vraagouder woont: alles is bespreekbaar en wordt door gastouderbureau Magnolia meegenomen in de bemiddeling.

Kleinschaligheid

De opvang vindt plaats in de gezinssituatie. De gastouder mag maximaal vier tot zes kinderen tegelijkertijd opvangen. Individuele aandacht staat voorop: voor baby’s is er rust; peuters kunnen samen spelen, knutselen, mee naar de speeltuin of samen boodschappen doen. En eenmaal naar school, dan biedt het gastgezin het kind een vertrouwde plek om even bij te komen. Om daarna weer van alles te kunnen ondernemen.

De flexibiliteit

Gastouders bieden opvang op vaste en wisselende tijden, desgewenst ook ’s avonds en/of in het weekend.

Kwaliteit

Door de werkwijze van het gastouderbureau kunnen vraagouders er op rekenen dat de opvang van de kinderen door de gastouder op verantwoorde wijze gebeurt. De gastouder werkt volgens ons pedagogisch beleidsplan, waarin o.a. het aantal op te vangen kinderen, de beschikbare speelruimte en het pedagogisch handelen worden uitgewerkt. De gastouder wordt hierbij ondersteund door de bemiddelingsmedewerker. Daarnaast voldoet de woning van de gastouder aan de kwaliteitseisen op het gebied van veiligheid en gezondheid. Gastouderbureau Magnolia voldoet aan de eisen zoals die zijn opgenomen in de Wet Kinderopvang. In het Convenant Kwaliteit staan de voorwaarden vermeld. Gastouderbureau Magnolia krijgt voor de naleving van deze voorwaarden jaarlijks controle van de GGD.

De vraagouder vraagt gastouderbureau Magnolia om de opvang te organiseren en regelt de inventarisatie van de wens van de vraagouder, de werving en selectie van gastouder, de intake en zorgvuldige bemiddeling. Gastouderbureau Magnolia draagt zorg voor (vastlegging van) de afspraken tussen de vraag- en de gastouder. Daarnaast zorgt gastouderbureau Magnolia voor: begeleiding en scholing van de gastouders, een jaarlijks huisbezoek aan de gastouder, een jaarlijkse gezamenlijke evaluatie met de vraag- en de gastouder, de kwaliteit van de opvang door het inventariseren van veiligheids- en gezondheidsrisico’s bij de gastouder thuis en administratieve ondersteuning, zoals het verzorgen van de maandelijkse facturen.

Wilt u meer informatie? Neemt u dan gerust contact met ons op.

C2A - ik wil graag meer informatie_rood