24 oktober 2017

Nieuwsbrief

 

In november organiseren wij voor alle gastouders een lezing over “Beeldtaal van kindertekeningen”. Wat willen kinderen ons vertellen d.m.v. hun tekening o.a. in welke fase bevinden zij zich, symboliek en andere wetenswaardigheden. Mochten er ouders zijn die deze lezing ook interessant vinden, laat het weten via; info@gastouderbureaumagnolia.nl

***

In juli en september hebben alle gastouders weer een training gehad over de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld, deze training heeft Het Spectrum verzorgd. Iedere gastouder ontvangt hier een certificaat van. Het waren waardevolle dagen, het is een minder besproken onderwerp maar je kan zo het verschil maken om het te signaleren! Gelukkig is het steeds meer ook onder de aandacht van inspectieorganen.

***

Het nieuwe kabinet gaat extra geld uittrekken voor de kinderopvang, dat is goed nieuws voor ons allemaal! De speerpunten liggen o.a. op het gebied van VVE (Vroegtijdige- en Voorschoolse Educatie) voor kinderen met een achterstand, gezinnen worden ondersteund door een verhoging van de kinderbijslag en er wordt druk gewerkt aan directe Financiering. Dit laatste is een ingrijpend proces wat de huidige toeslag zal gaan vervangen. Wij zullen dit goed blijven volgen en jullie informeren als er nieuwe stappen worden gezet.

***

In 2018 zal het Personenregister zijn intrede doen. Dit is een uitbreiding van de continue screening en is bedoelt om de branche nog beter en veiliger te maken. Alle stagiaires, uitzendkrachten, vrijwilligers etc. moeten een VOG hebben en worden dus ook geregistreerd in een landelijk systeem wat inzichtelijk is voor alle betrokken instanties.

***

 

Met vriendelijke groet,

Judith & Helma.