5 oktober 2015

Nieuwsbrief

 

Op 16 juni hebben wij GGDinspectie gehad, alles was prima in orde en wij blijven “groen”!

Het rapport staat ter inzage op onze website.

***

Met ingang van 01-01-2016 zal het basistarief wijzigen. Reden van de wijziging is de verhoging van de gastoudervergoeding. Het brutotarief gaat van € 5,85 naar € 6,10. (Hiervan gaat € 4,75 naar de gastouder). Gastouders met een eigen tarief stellen ouders zelf op de hoogte van eventuele wijzigingen.

***

Onlangs hebben wij alle gastouders geïnformeerd over de bedden & boxen voor de kinderen. Zijn deze vóór 2006, dan voldoen niet meer aan de wettelijke eisen, zijn ze van na 2006 kan bij de fabrikant een document aanleveren waarin staat dat ze aan de normen voldoen.

***

In het najaar starten we weer met een cursus voor gastouders “iedereen gebaart” In deze gebarentaal cursus krijgen gastouders handvatten om kinderen nóg beter te kunnen begeleiden. Dit is heel fijn voor kinderen die nog niet kunnen praten maar ook voor bv. autistische kinderen.

***

Ziekmelding van gastouders: In de overeenkomst tussen gastouder & gastouderbureau staat dat de gastouder zich ook ziek moet melden bij het gastouderbureau. In de praktijk gebeurt dit niet altijd, wij willen gastouders hier met klem op wijzen zodat wij vervangende opvang kunnen inzetten. Alvast bedankt voor jullie medewerking.

***

 

Met vriendelijke groet,

Judith & Helma.