28 mei 2018

Nieuwsbrief

 

Vanaf maart 2018 is het Personen Register van kracht voor alle gastouders en Structureel Aanwezigen, dit zijn personen die langer dan een half uur in de 3 maanden bij de gastouder zijn. Ook vallen hier stagiaires, vrijwilligers, achterwachten etc. onder. Tot 01-07-2018 kunnen gastouders zich zonder kosten registreren, daarna zijn er kosten aan verbonden.

***

M.i.v. 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), dit zal niet ongemerkt zijn geweest. Iedere organisatie moet aan deze wet voldoen en moet zich verantwoorden hoe en waar gegevens worden bewaard. Ook wij moten hier aan voldoen en hebben een AVG-verklaring verzonden en een volledig document op onze website geplaatst. Dit document zal eens in de paar maanden worden gecontroleerd op juistheden.

***

Enige tijd geleden hebben alle ouders jodiumpillen ontvangen van de overheid. Mochten kinderen langere periode bij de gastouder verblijven (bv i.v.m. werk in het buitenland of in situaties dat ouders niet binnen 24-uur bij hun kinderen kunnen zijn) dan is het aan te raden om de ontvangen jodiumpillen bij de gastouder in bewaring te geven.

***

Wij zijn op zoek naar versterking van onze Oudercommssie! Lijkt het je leuk om mee te denken, te sparren en nog meer betrokken te zijn bij de opvang van de kind(eren)? Stuur ons dan een mail; info@gastouderbureaumagnolia.nl

***

Alle gastouders bij Magnolia kunnen dagelijks hun kennis op peil houden d.m.v.   e-learning. Dit is beschikbaar via Dienstencentrum Kinderopvang. De inhoud loopt uit een tot de ontwikkeling van kinderen maar ook hoe om te gaan met pesten etc. Daarnaast vindt er op zaterdag 8 september een training plaats Pedagogisch Kwaliteitsboom. Deze training is bedoeld voor gastouders die vanuit hun eigen woning opvang bieden. Zij kunnen zo inzichtelijk maken (o.b.v. de groep) voor ouders en GGD, hoe zij hun pedagogische visie uitvoeren.

***

 

Ter info: Er is de laatste jaren veel onderzoek geweest naar verbetering van de financieringstroom naar ouders ter tegemoetkoming van en bijdrage in de kinderopvang. Het was al in en zeer gevorderd stadium dat DUO dit zou gaan verzorgen i.p.v. de Belastingdienst. Veel opvangorganisaties zagen hier geen voordelen van maar de Overheid wel. Gelukkig is het van de baan en blijft de Kinderopvang Toeslag gewoon bestaan.

***

Veel ouders hebben de aanvraag al bij ons neergelegd maar mochten er nog ouders zijn die tijdens de vakantie van hun gastouder een probleem hebben met de opvang, laat het ons weten! Dan kunnen wij een tijdelijke vakantieopvang regelen.

 

 

Met vriendelijke groet,

Judith & Helma.