8 mei 2017

Nieuwsbrief

 

De zomer komt steeds dichterbij, een heerlijke tijd waar iedereen lekker kan ontspannen! Maar soms loopt de vakantie niet gelijk met de gastouder. Dit is geen probleem, wij kunnen een vakantieopvang verzorgen. Mocht je als ouder hier graag gebruik van willen maken, laat het ons z.s.m. weten!

***

De Risico Inventarisatie is nu digitaal geworden. Het is een gebruiksvriendelijk programma en alle informatie staat direct in PortaBase. Voor nieuwe opvanglocaties gebruiken wij nog de papierenversie.

***

In maart heeft weer een deel van de gastouders de KinderEHBO herhaald. Tevens ontvangen alle gastouders weer een nieuw EHBOboekje van het Oranje Kruis. Binnenkort starten wij met een vervolgcursus “Babygebaren” voor kinderen van 0-4 jaar. In juli en in september gaan wij (via het Spectrum) een training verzorgen “Signaleren huiselijk geweld & kindermishandeling”

***

Met ingang van mei hebben wij een collectieve aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze verzekering staat op naam van gastouderbureau Magnolia maar biedt dekking voor al onze gastouders (m.u.v. zelfstandige gastouders). Alle gastouders ontvangen een “afschrift” met alle relevante informatie.

***

 

Met vriendelijke groet,

Judith & Helma.