15 juli 2020

Nieuwsbrief

Voor een sommigen van ons is de zomervakantie al begonnen, tijd van rust en ook van terugkijken wat er allemaal is gebeurt en plannen maken voor de komende periode. Zo kunnen wij ook terugkijken op ontwikkelingen binnen het gastouderbureau.

***

De oudercommissie is versterkt met 3 nieuwe leden; Pascale Probat, Ela Vister en Irene Blom. Daarnaast is ook bij de gastoudercommissie versterking gekomen van 2 nieuwe leden; Wendy Sloot & Romy Aalders. Zij hebben allemaal een ervaren, kritische en frisse kijk op de gastouderopvang. We zijn erg blij met deze betrokkenheid en kijken uit naar de samenwerking!

***

Door het Coronavirus heeft er veel stil gelegen op het gebied van trainingen en cursussen. Gelukkig kunnen we het nu weer rustig en met aangepaste maatregelen weer op gaan pakken. Zo starten we in september met de training Ruimte voor Baby’s. Deze training is verplicht voor elke gastouder die met baby’s werkt of gaat werken, de certificeringeis gaat van kracht per 2023. Ook de KinderEHBO gaat weer starten, de dagen zijn in september en oktober.

***

Het is voor ons allemaal een heftig eerste deel van 2020 geweest. En wellicht is er nog steeds veel onrust en onzekerheid bv. qua werk. Wij zijn dankbaar dat een groot deel van onze gastouder de opvang voort konden zetten tijdens de intelligente lockdown en toen we weer volledig opvang konden bieden, vanaf 11 mei, was er ook geen enkele gastouder die vanwege gezondheidsredenen geen opvang kon bieden. We realiseren ons dat we er nog niet van af zijn, maar wij zullen er alles aan doen om jullie zo goed mogelijk van alle en de juiste informatie te voorzien. Mochten er toch nog vragen of onduidelijkheden zijn: Bel ons!

***

Heerlijke zomer voor iedereen

Met vriendelijke groet,

Judith & Helma.